شیوه‌ی جوین شدن به فمیلی یوتیوب (ترکیه , هند و امریکا)
شیوه‌ی جوین شدن به فمیلی یوتیوب

شیوه‌ی جوین شدن به فمیلی یوتیوب (ترکیه , هند و امریکا)

شیوه‌ی جوین شدن به فمیلی یوتیوب

شیوه‌ی جوین شدن به فمیلی یوتیوب را در این مقاله به صورت کامل آموزش دادیم.

ترکیه

برای تغییر ریجن اکانت‌ گوگل خودتون به ترکیه و سپس جوین شدن به فمیلی یوتیوب و فعال‌سازی اشتراک‌تون، مراحل زیر رو دنبال کنید.

با استفاده از مرورگر وارد لینک زیر شوید:

  1. https://pay.google.com/gp/w/home/paymentmethods

2. با ورود به این لینک شما با یکی از دو صفحه‌ی زیر روبه‌رو خواهید شد:

86d3250ca759b1637fe1f

• اگر با حالت اول مواجه شدید، این قسمت را نادیده گرفته و به بخش 3 آموزش مراجعه کنید.

اما اگر با حالت دوم مواجه شده‌اید به این معنا‌ست که شما از قبل یک یا چند ریجن و Payment Method رو به اکانت‌تون اضافه کردید. برای حذف ریجن‌ها و پیمنت‌متودهای قبلی مراحل زیر را دنبال کنید:

-‌ در همان صفحه‌، گزینه‌ی Setting را انتخاب کنید:

f1604691c47519d21137d

-‌ صفحه‌ی Setting را تا انتها اسکرول کنید و روی گزینه‌ی Close Payment Method کلیک کنید:

68a781740713ab655c776

-‌ در پنجره‌ی بازشده، مطابق تصویر زیر یک گزینه را انتخاب کرده و روی Continue کلیک کنید:

70939cbbaaac61f4774e0

-‌ در پنجره‌ی بازشده، گزینه‌ی Close Payments Profile را انتخاب کنید:

2495dd058cf79e74b7a26

پس از طی کردن این مراحل باید با رفتن دوباره به لینک ارایه شده در مرحله‌ی 1، با حالت اول مواجه شوید. سپس می‌توانید ادامه‌ی آموزش را دنبال کنید.

3. اگر با حالت اول یا صفحه‌ی زیر مواجه شده‌اید، در این صفحه روی گزینه‌ی Add a Payment Method کلیک کنید:

c830a9023c90aa2e4f8e8

4. در این مرحله از شما اطلاعات یک Credit Card خواسته می‌شود که لازم است ابتدا کشور ریجن کارت رو به Turkey تغییر دهید و سپس مشخصات زیر را وارد کنید:

Cart Number: 4801769871971639

CVV: 656

Expire date: 07/25


Name: ooMoo ir

Address: YATIK MUSLUK MH SAMSUN YOLU ÜZERİ NO 196/E

ZIP Code: 06740

District: Altındağ

Province: Ankara

پس از وارد کردن مشخصات، روی دکمه‌ی Save کلیک کنید.

8d5e134f28bc16231820c

-‌ اگر پس از Save با پیغام زیر مواجه شدید جای نگرانی نیست؛ تغییر ریجن شما باموفقیت انجام شده است و می‌توانید فرم را ببندید:

cdb6017501c60ccd19f2c

به ایمیل دعوت‌نامه‌ای که به ایمیل شما ارسال شده مراجعه کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:

5. طبق تصویر زیر روی گزینه‌ی Accept Invitation کلیک کنید:

4c9b925dbdf3bd63f08cd

6. در صفحه‌ی باز شده، Get Started را انتخاب کنید:

7e1e06625debb19f2072b

7. در این مرحله مطمئن شوید ایمیل(اکانت گوگل) نمایش داده شده همان ایمیل مورد نظر شماست. درغیراین‌صورت، با انتخاب گزینه‌ی Switch Account ایمیل خود را تغییر دهید.
و در نهایت، در انتهای این صفحه روی دکمه‌ی Join Family کلیک کنید:

300a6ee9d64d73c09a722

8. شما با موفقیت وارد فمیلی شدید و می‌تونید از امکانات پریمیوم یوتیوب استفاده کنید.

04c5177a7d74583a31bf3

هند

برای تغییر ریجن اکانت‌ گوگل خودتون به هند و سپس جوین شدن به فمیلی یوتیوب و فعال‌سازی اشتراک‌تون، مراحل زیر رو دنبال کنید.

  1. با استفاده از مرورگر وارد لینک زیر شوید:
    https://pay.google.com/gp/w/home/paymentmethods
  2. با ورود به این لینک شما با یکی از دو صفحه‌ی زیر روبه‌رو خواهید شد:
86d3250ca759b1637fe1f

• اگر با حالت اول مواجه شدید، این قسمت را نادیده گرفته و به بخش 3 آموزش مراجعه کنید.

اما اگر با حالت دوم مواجه شده‌اید به این معنا‌ست که شما از قبل یک یا چند ریجن و Payment Method رو به اکانت‌تون اضافه کردید. برای حذف ریجن‌ها و پیمنت‌متودهای قبلی مراحل زیر را دنبال کنید:

-‌ در همان صفحه‌، گزینه‌ی Setting را انتخاب کنید:

f1604691c47519d21137d
Setting

-‌ صفحه‌ی Setting را تا انتها اسکرول کنید و روی گزینه‌ی Close Payment Method کلیک کنید:

68a781740713ab655c776

-‌ در پنجره‌ی بازشده، مطابق تصویر زیر یک گزینه را انتخاب کرده و روی Continue کلیک کنید:

70939cbbaaac61f4774e0

-‌ در پنجره‌ی بازشده، گزینه‌ی Close Payments Profile را انتخاب کنید:

2495dd058cf79e74b7a26

پس از طی کردن این مراحل باید با رفتن دوباره به لینک ارایه شده در مرحله‌ی 1، با حالت اول مواجه شوید. سپس می‌توانید ادامه‌ی آموزش را دنبال کنید.

3. اگر با حالت اول یا صفحه‌ی زیر مواجه شده‌اید، در این صفحه روی گزینه‌ی Add a Payment Method کلیک کنید:

c830a9023c90aa2e4f8e8

4. در این مرحله از شما اطلاعات یک Credit Card خواسته می‌شود که لازم است ابتدا کشور ریجن کارت رو به India تغییر دهید و سپس مشخصات زیر را وارد کنید:

Cart Number: 4801769871971639

CVV: 656

Expire date: 07/25

Name: ooMoo ir

Address: 2, NIT 3 Main Road

City: Faridabad

Postal Code: 121001

State: Haryana

پس از وارد کردن مشخصات، روی دکمه‌ی Save کلیک کنید.

65ad983a1ed5804940182

-‌ اگر پس از Save با پیغام زیر مواجه شدید جای نگرانی نیست؛ تغییر ریجن شما باموفقیت انجام شده است و می‌توانید فرم را ببندید:

cdb6017501c60ccd19f2c

به ایمیل دعوت‌نامه‌ای که به ایمیل شما ارسال شده مراجعه کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:

5. طبق تصویر زیر روی گزینه‌ی Accept Invitation کلیک کنید:

4c9b925dbdf3bd63f08cd

6. در صفحه‌ی باز شده، Get Started را انتخاب کنید:

7e1e06625debb19f2072b

7. در این مرحله مطمئن شوید ایمیل(اکانت گوگل) نمایش داده شده همان ایمیل مورد نظر شماست. درغیراین‌صورت، با انتخاب گزینه‌ی Switch Account ایمیل خود را تغییر دهید.
و در نهایت، در انتهای این صفحه روی دکمه‌ی Join Family کلیک کنید:

525abf52e14900f7c7ec6

8. شما با موفقیت وارد فمیلی شدید و می‌تونید از امکانات پریمیوم یوتیوب استفاده کنید.

04c5177a7d74583a31bf3

امریکا

برای تغییر ریجن اکانت‌ گوگل خودتون به آمریکا و سپس جوین شدن به فمیلی یوتیوب و فعال‌سازی اشتراک‌تون، مراحل زیر رو دنبال کنید.

با استفاده از مرورگر وارد لینک زیر شوید:

  1. https://pay.google.com/gp/w/home/paymentmethods

2. با ورود به این لینک شما با یکی از دو صفحه‌ی زیر روبه‌رو خواهید شد:

86d3250ca759b1637fe1f

• اگر با حالت اول مواجه شدید، این قسمت را نادیده گرفته و به بخش 3 آموزش مراجعه کنید.

اما اگر با حالت دوم مواجه شده‌اید به این معنا‌ست که شما از قبل یک یا چند ریجن و Payment Method رو به اکانت‌تون اضافه کردید. برای حذف ریجن‌ها و پیمنت‌متودهای قبلی مراحل زیر را دنبال کنید:

-‌ در همان صفحه‌، گزینه‌ی Setting را انتخاب کنید:

f1604691c47519d21137d

-‌ صفحه‌ی Setting را تا انتها اسکرول کنید و روی گزینه‌ی Close Payment Method کلیک کنید:

68a781740713ab655c776

-‌ در پنجره‌ی بازشده، مطابق تصویر زیر یک گزینه را انتخاب کرده و روی Continue کلیک کنید:

70939cbbaaac61f4774e0

-‌ در پنجره‌ی بازشده، گزینه‌ی Close Payments Profile را انتخاب کنید:

2495dd058cf79e74b7a26

پس از طی کردن این مراحل باید با رفتن دوباره به لینک ارایه شده در مرحله‌ی 1، با حالت اول مواجه شوید. سپس می‌توانید ادامه‌ی آموزش را دنبال کنید.

3. اگر با حالت اول یا صفحه‌ی زیر مواجه شده‌اید، در این صفحه روی گزینه‌ی Add a Payment Method کلیک کنید:

c830a9023c90aa2e4f8e8

4. در این مرحله از شما اطلاعات یک Credit Card خواسته می‌شود که لازم است ابتدا کشور ریجن کارت رو به United States (US) تغییر دهید و سپس مشخصات زیر را وارد کنید:

Cart Number: 4801769871971639

CVV: 656

Expire date: 07/25

Name: ooMoo ir

Address: 1480 Maryland Avenue

City: Tampa

Zip Code: 33610

State: Florida

پس از وارد کردن مشخصات، روی دکمه‌ی Save کلیک کنید.

51e5ff5d60a108d83996f

-‌ اگر پس از Save با پیغام زیر مواجه شدید جای نگرانی نیست؛ تغییر ریجن شما باموفقیت انجام شده است و می‌توانید فرم را ببندید:

cdb6017501c60ccd19f2c

به ایمیل دعوت‌نامه‌ای که به ایمیل شما ارسال شده مراجعه کنید و مراحل زیر را دنبال کنید:

5. طبق تصویر زیر روی گزینه‌ی Accept Invitation کلیک کنید:

4c9b925dbdf3bd63f08cd

6. در صفحه‌ی باز شده، Get Started را انتخاب کنید:

7e1e06625debb19f2072b

7. در این مرحله مطمئن شوید ایمیل(اکانت گوگل) نمایش داده شده همان ایمیل مورد نظر شماست. درغیراین‌صورت، با انتخاب گزینه‌ی Switch Account ایمیل خود را تغییر دهید.
و در نهایت، در انتهای این صفحه روی دکمه‌ی Join Family کلیک کنید:

0ec284c5c4ec556188d7c

8. شما با موفقیت وارد فمیلی شدید و می‌تونید از امکانات پریمیوم یوتیوب استفاده کنید.

04c5177a7d74583a31bf3

نظرات (1)

پیمان

قیمت هاتون از سایت های دیگه ارزون تر هست