سبد خرید

برای ثبت خرید خود به صفحه اصلی سایت بروید .

در پایین صفحه اصلی سایت

سمت چپ دکمه سبد خرید را بزنید

و در پایین آن ، گزینه تسویه حساب را بزنید .

برای رفتنن به صفحه اصلی سایت

بر روی دکمه زیر بزنید